Gordonsetr

Je to velmi inteligentní, učenlivý a společenský pes s přátelskou a uvolněnou povahou. Díky přirozené inteligenci si navíc snadno osvojí mnohé návyky a nové podněty snadno akceptuje a řeší.

Tito psi milují děti, jsou vůči nim velmi milí a ohleduplní a rádi se aktivně zapojují do jejich her a společnou hru si dokáží užívat skutečně dlouho. K cizím lidem nebývají agresivní a stejně bezproblémoví jsou i v kontaktu s ostatními psy.

Potřebují dostatek pohybu, proto se hodí pro aktivní majitele. Díky své všestrannosti budou dělat cokoli, co jejich majitele napadne.

Toto plemeno patří do skupiny anglických dlouhosrstých ohařů. První zmínka o loveckých psech zvaných setr pochází z roku 1570. Tehdy se však mluvilo ještě o tzv. sitting spaniels. Anglické pojmenování setter pochází z někdejšího názvu rodiny španělů, považovaných za předchůdce všech ohařů. Ti se dělili na sedavé / sedící "settingšpaněly" a na nevystavující skákající "springeršpaněly", předchůdce dnešních špringršpanělů, kokršpanělů a mnoha dalších.

Od této charakteristické, u setrů často vídané vlastnosti vystavování, kdy setři při upozornění lovce na přítomnost zvěře usedali (set), vzniklo označení "setting dogs", zkráceně "setter", česky setr.

Plemeno gordonsetr bylo vyšlechtěno ve Skotsku začátkem 18. století v rodovém zámku vévody z Richmondu a Gordonu ve Skotsku a na počest svého zakladatele byl tento pes také pojmenován Setrem ze zámku Gordon. Na konci 70. let 18. století byl gordonsetr svým tvůrcem ještě zdokonalen za použití přimísení krve kolie a bloodhounda. Tímto došlo k ustálení zabarvení, zvětšení formátu a zdokonalení čichových schopností. Na rozdíl od všech ostatních setrů a ohařů má gordonsetr jednu zvláštnost, kterou je zvyk pracovat na stopě s nízkým nosem